Jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe, muszą opracowywać co roku bilans zamknięcia. skoro konkretny właściciel wyliczył utratę wartości aktywów, obowiązkowo powinien on zamieścić go w bilansie. Ale zamieszczenie potrzebnych odpisów aktualizacyjnych nie jest proste i wymaga eksperckiej wiedzy, ponieważ zgodnie z ustaleniami prawa (a zatem przede wszystkim ustawą o rachunkowości) występuje wiele różnych metod wyceny pozycji bilansu. Ekspert wie, którą z nich zastosować i w jaki sposób oszacować rzetelną utratę wartości aktywów.

Czym są aktywa? To zasoby dorobku danego podmiotu (w przeciwieństwie do pasywów, oznaczających źródła, z których finansowany jest majątek firmy). W skład aktywów wchodzą: aktywa trwałe oraz aktywa obrotowe. Do aktywów trwałych  uwzględnia się: majątek rzeczowy, długoterminowe należności i inwestycje oraz wartości niematerialne i prawne, a także długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Majątek obrotowy generują natomiast: należności i inwestycje krótkoterminowe, środki finansowe oraz zapasy i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Już to wyliczenie elementów tej części bilansu obrazuje ich zróżnicowanie. A to oznacza, że również wycena kwoty oraz utraty wartości aktywów wymaga dobrania różnych technik - dopasowanych ściśle od charakteru tego elementu.

Wycena aktywów skupia się zazwyczaj na określeniu albo ich wartości albo na podstawie ceny nabycia bądź ceny wytworzenia, albo też wartości formalnej - czyli de facto kwoty, za którą firma mogłaby ten fragment majątku sprzedać. Zmienna Niestała sytuacja rynkowa finansowa, relacje z innymi konkurencyjnymi podmiotami funkcjonującymi istniejącymi na rynku, a także nieprzewidziane nieokreślone sytuacje wydarzenia losowe sprawiają przesądzają jednak, że cena koszt netto lub wartość koszt danego wskazanego składnika majątku mogą ulegać zmianom modyfikacjom. Utratę wartości aktywów należy wart monitorować odnotowywać na bieżąco - ponieważ gdyż w wielu licznych przypadkach sytuacjach firma organizacja może przewidzieć zauważyć, że do niej dojdzie. Dobrym znakomitym przykładem jest tu np. pogorszenie zmiana sytuacji kondycji finansowej majątkowej kontrahenta klienta lub wahania cen walut bądź wartości kosztów instrumentów finansowych pieniężnych, w które przedsiębiorstwo zainwestowało.

Oczywiście - jak wspomnieliśmy wcześniej - ten sposób, w jaki szacuje się pułap utraty wartości aktywów, musi być dobrany optymalnie do charakteru danego składnika majątku. Zupełnie inaczej wygląda on bowiem w przypadku majątku materialnego - takiego jak budynki czy flota firmowych pojazdów, a zupełnie inaczej - w przypadku wartości niematerialnych i prawnych. Te drugie są znakomitym przykładem, który pomaga zobrazować, dlaczego oceną utraty wartości aktywów zawsze powinien się zajmować specjalista. Do wartości niematerialnych i prawnych należą bowiem każdego rodzaju licencje czy patenty. Wyobraźmy sobie sytuację, w której ktoś wynajduje zupełnie nowatorską metodę, która bardzo obniża wartość technologii dotychczas stosowanych. Albo wytwórca aplikacji wprowadza na rynek lepszy system do realizacji danych zadań - w związku z czym programy użytkowane w konkretnej chwili przez organizację okazuje się gorsze, mniej efektywne, a może nawet w niektórych sytuacjach złe. Jak oszacować wówczas, ile straciła organizacja, która zainwestowała wcześniej w zamówienie tego oprogramowania?

Z pozoru może się wydawać, że tego rodzaju błąd nie pociąga za sobą żadnych kar - przecież to firma ponosi konsekwencje utraty wartości aktywów. Warto jednak pamiętać, że firmy, prowadząc księgowość, zobowiązują się do odnotowywania w nich rzetelnych, dokładnych danych. Jeśli firma w obliczu straty części majątku będzie rejestrowała w bilansie cały czas te same dane, może zostać posądzona o zawyżanie wartości majątku, a takie działanie też jest zakazane. Nie tylko umniejsza ono wiarygodność spółki, ale także może narazić ją na problemy, jeśli w oparciu o wyliczenia podejmowane są decyzje finansowe (np. otwarcie kredytu bankowego, dotacji lub innej formy wsparcia działalności spółki).

Informacje

Serwis Hotel-Prestige jest własnością firmy Sitte.pl. Wszystkie zamieszczone artykuły i materiały są chronione prawami autorskimi i nie można ich kopiować bez zgody naszej firmy. Jeśli mają Państwo ciekawe materiały i chcą je opublikować na łamach naszego serwisu prosimy o kontakt pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kontakt

606 281 023
81 473 2011
 

sitte.pl
 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.